General meetings

Annual General Meeting 2024

Time: 2 may 2024 kl 18.00
Place: Vertiseit AB, Kyrkogatan 7, Varberg

If a shareholder wishes to have a question addressed at the Annual General Meeting, this request must have been received by the company no later than March 13, 2024. Questions can be emailed to: generalmeeting@vertiseit.com or sent by mail to: Vertiseit AB, General Meeting, Kyrkogatan 7, 432 45 Varberg.

Documents

English
Notice of annual general meeting in Vertiseit AB (publ)
Power of Attorney for proxy

Swedish
Kallelse till årsstämma i Vertiseit AB (publ)
Dagordning årsstämma 2024
Valberedningens motiverade yttrande
Bilaga 2 – Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bilaga 3 – Styrelsens förslag om införande av incitamentsprogram
Bilaga A – Villkor för teckningsoptioner TO 6
Bilaga 4 – Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 
Fullmakt för ombud

Previous years

Annual General Meeting 2023

Annual General Meeting 2022

Extraordinary Annual General Meeting 2021

Annual General Meeting 2021

Annual General Meeting 2020

Annual General Meeting 2019